Species found in Delmiro Gouveia / State of Alagoas (Brazil) 4